საქართველოს მეფეები

ქართლის და იბერიის მეფეები 

სამარა (“მცხეთის მამასახლისი”) 322 ძვ.წ.. 
აზონი (ერისთავი) 322-302 ძვ.წ.. 
ფარნავაზი 302-237 ძვ.წ. 
საურმაგი (ძე ფარნავაზისა) 237-162 ძვ.წ. 
მირვან I 162-112 ძვ.წ. 
ფარნაჯომი (ძე მირვანისა) 112-93 ძვ.წ. 
არშაკი I (არსოკ, არშაკუნიანთა დინასტიის დასაწყისი) 93-81 ძვ.წ. 
არტაგი (ძე არშაკისა) 81-66 ძვ.წ. 
ბარტომი (ძე არტაგისა) 66-33 ძვ.წ. 
მირვანი (ძე ფარნაჯომისა) 32-23 ძვ.წ. 
არშაკ II (არსოკ, ძე მირვანისა) 23-2 ძვ.წ. 
ადრეკი 2-1 ძვ.წ. 
ბარტომი II & ქართამი (ორ-მეფეობის დასაწყისი) 55-72 ახ.წ 
ქაოს & ფარსმან I 72-87 ახ.წ 
არმაზელი & აზორკი 87-103 ახ.წ 
დეროკი & ამაზსაპი I 103-113 ახ.წ 
მირდატ I & ფარსმანი II 113-129 
ადამი (ძე ფარსმანისა) 129-132 
ფარსმან III (ძე ადამისა) 131-182 
ამაზსაპი II 182-186 
რევი (სასანიანთა დინასტიის დასაწყისი) 186-213 
ვაჩე (ძე რევისა) 213-231 
ბაკურ I (ძე ვაჩესი) 231-246 
მირდატ II (ძე ბაკურისა) 246-262 
ასფაგური (ძე მირდატისა) 262-265 
მირიანი (ხოსროიანთა დინასტიის დასაწყისი) 265-342 
ბაქარ I (ძე მირიანისა) 342-364 
მირდატ III (ძე ბაქარისა) 364-379 
ვარაზ-ბაქარ II (ძე მირდატისა) 378-393 
მითრიდატე (მირიანის შვილიშვილი) 393-405 
ფარსმან IV (ძე ვარაზ-ბაქარისა) 405-408 
მირდატ IV (ძე ვარაზ-ბაქარისა) 408-410 
არჩილ I (ძე მირდატისა) 410-434 
მირდატ V (ძე არჩილისა) 434-446 
ვახტანგ I (გორგასალი) 446-502 
დაჩი (ძე ვახტანგისა) 502-514 
ბაკურ II (ძე დაჩისა) 514-528 
ფარსმან V (ძე ბაკურისა) 528-542 
ფარსმან VI 542-557 
ბაკურ III (ძე ფარსმანისა) 557-560 
გვარამ I (კუროპალატი, პირველი ბაგრატიონების დინასტიიდან) 575-600 
სტეფანოზ I (ძე გვარამისა) 600-619 
ადარნასე (ერისთავი, ძე ბაკურისა) 619-639 
სტეფანოზ II (ერისთავი, ძე ადარნასესი) 639-663 
მირ (ერისთავი, ძე სტეფანოზისა) 663-668 
არჩილ II (ერისთავი, ძე სტეფანოზისა) 668-718 
იოანე (ძე არჩილისა) 718-786 

ქართლის და ტაო-კლარჯეთის მეფეები 
(ბაგრატიონთა დინასტია) 

აშოტ I (კუროპალატი, ძე ადარნასესი) 786-836 
ბაგრატ II (კუროპალატი, ძე აშოტისა) 836-876 
დავით I (კუროპალატი, ძე ბაგრატისა) 876-881 
გურგენ I (კუროპალატი, ძე ადარნასესი) 881-891 
ადარნასე II (მეფე, ძე დავითისა) 888-923 
დავით II (მეფე, ძე ადარნასესი) 923-937 
აშოტ II (კუროპალატი, ძე ადარნასესი) 937-954 
სამბატ I (კუროპალატი, ძე ადარნასესი) 954-958 
ადარნასე III (კუროპალატი, ძე ბაგრატისა) 958-961 
ბაგრატ II (მეფე, ძე სუმბატისა) 961-994 
დავით III (მეფე და კუროპალატი, ძე ადარნასესი) + 1001 
გურგენ II (მეფე, ძე ბაგრატისა) + 1008 

საქართველოს მეფეები 

ბაგრატ III (ძე გურგენისა) 975-1014 
გიორგი I (ძე ბაგრატისა) 1014-1027 
ბაგრატ IV (ძე გიორგისა) 1027-1072 
გიორგი II (ძე ბაგრატისა) 1072-1089 
დავით IV (ძე გიორგისა, “აღმაშენებელი”) 1089-1125 
დემეტრე I (ძე დავითისა) 1125-1156 
დავით V (ძე დემეტრესი) + 1155 
გიორგი III (ძე დემეტრესი) 1156-1184 
თამარ დედოფალი (თამარ მეფე, გიორგის ქალიშვილი) 1184-1215 
გიორგი IV (ლაშა, ძე თამარისა და დავითისა) 1215-1222 
რუსუდან დედოფალი (თამარისა და დავითის ქალიშვილი) 1222-1245 
დავით VI ნარინი (ძე რუსუდანისა, 1259 წელს გახდა იმერეთის მეფე) 1245-1293 
დავით VII ული (ძე ლაშა-გიორგისაi) 1257-1270 
დიმიტრი II (“თავდადებული”, ძე დავით-ულუსი) 1271-1289 
ვახტანგ II (ძე დავით ნარინისა) 1289-1292 
დავით VIII (ძე დიმიტრისა) 1293-1311 
ვახტანგ III (ძე დიმიტრისა) 1302-1308 
გიორგი VI (ძე დავითისა) 1311-1313 
გიორგი V (“ბრწყინვალე” ძე დიმიტრისა) 1314-1346 
დავით IX (ძე გიორგი V-ისა) 1346-1360 
ბაგრატ V (ძე დავითისა) 1360-1393 
გიორგი VII (ძე ბაგრატისა) 1393-1407 
კონსტანტინე I (ძე ბაგრატისა) 1407-1411 
ალექსანდრე I (ძე კონსტანტინესი) 1412-1443 
ვახტანგ IV (ძე ალექსანდრესი) 1443-1446 
გიორგი VIII (ძე ალექსანდრესი, 1476 წლიდან გახდა კახეთის მეფე) 1446-1466 

ქართლის მეფეები 

ბაგრატ VI (II, ძე გიორგისა, ასევე იმერეთის მეფე) 1466-1478 
კონსტანტინე II (ძე დიმიტრისა) 1479-1505 
დავით X (ძე კონსტანტინესი) 1505-1525 
გიორგი IX (ძე კონსტანტინესი) 1525-1534 
ლუარსაბ I (ძე დავითისა) 1534-1558 
სიმონ I (ძე ლუარსაბისა) 1558-1600 
დავით XI (დაუთხანი, ძე ლუარსაბისა, მიიღო მუსლიმანობა) 1564-1579 
გიორგი X (ძე სიმონისა) 1601-1606 
ლუარსაბ II (ძე გიორგისა, შაჰაბას I-ის მიერ იქნა წამებული 1622 წელს) 1606-1615
ბაგრატ VII (ძე დაუთხანისა, მუსულმანი) 1615-1619 
სიმონ II (ძე ბაგრატისა, მუსულმანი) 1619-1631 
როსტომი (ძე დაუთხანისა, მუსულმანი) 1632-1658 
ვახტანგ V (მუხრან-ბატონი, შაჰნავაზი, ძე თეიმურაზისა) 1658-1675 
გიორგი XI (ძე ვახტანგისა) 1676-1688 /1703-1709 
ერეკლე I (ნაზარალიხანი, ძე დავითისა, მიიღო მუსლიმანობა) 1688-1703 
ვახტანგ VI (ძე ლევანისა) 1703-1724 
ქაიხოსრო (ძე ლევანისა, მუსულმანი) 1701-1711 
იესე (ალი-ყული-ხანი) 1714-1716 /17241727 
ბაგრატ (ძე ვახტანგისა) 1717-1719 
არჩილი (აბდულაბეგი, ძე იესესი) 1736 
ალექსანდრე (ალი მირზა, დავით, ძე იმამუკელისა) 1736 
*** საქართველო თურქეთის ქვეშ, მეფეების გარეშე *** 
1727-1744 
თეიმურაზ II (ძე ერეკლესი, 1709-1715 წლებში განაგებს კახეთს და 1733-1744 წლებში ხდება კახეთის მეფე) 1744-1761 
ერეკლე II (ძე თეიმურაზისა, კახეთის მეფე 1744-1762 წლებში) 1762-1798 
გიორგი XII (ძე ერეკლესი, ქართლ-კახეთის მეფე) 1898-1800 
დავით XII (ძე გიორგისა) 1800-1801

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s